Zuzka

Vzdelanie:

* 1999-2004 Etnológia na FF UCM v Trnave

* 2011 - certifikovaný kurz Permakultúrneho dizajnu

 

Prax:

* od r.2011 - štatutárna zástupkyňa OZ Aldea, ktorého cieľom je ochrana a tvorba zdravého životného prostredia, podpora lokálnej domácej prvovýroby a remeselnej výroby, ochrana kultúrneho dedičstva

* od r.2012 - navrhovanie a realizácia Ukážkovej prírodnej záhrady (certifikát v r.2016), navrhovanie a realizácia prvkov permakultúry v úžitkových záhradách, pestovanie vlastného osiva, osveta ohľadom permakultúry, prírodných záhrad a kompostovania

 

Pozície a kompetencie v tíme:

* Tvorba permakultúrneho dizajnu, štúdie, návrhy, poradenstvo a realizácie návrhov v úžitkových záhradách

* Špecializácia na prírodné záhrady, permakultúrne zeleninárstvo, efektívne využitie možností pozemku, pestovanie vlastného osiva, kompostovanie, zkvalitňovanie a správne ošetrovanie pôdy, spracovávanie prebytkov úrody.

 

Prihlásenie