Pali

Vzdelanie:

2004-2009 Environmentálna ekológia na UKF v Nitre

2010-2014 doktorandské štúdium Krajinnej ekológie, špecializácia na vodu v krajine.

Prax:

* Od roku 2010 starostlivosť o stromy ( výsadba, orezy, ošetrenie ), spolupráca na projekte prírodného hospodárenia v doline Španie, CHKO Biele Karpaty

Pozície a kompetencie v tíme:

* špecialista na zadržiavanie vody v krajine a ochranu prírody.

* fotodokumentácia projektov, krajinná fotografia

Prihlásenie