Kontakt

Spracovanie dokumentácie, trvalkové a bylinné spoločenstvá - Ing. Katarína Súkeníková

e-mail: kontakt@prirodavzahrade.sk

 

 Spracovanie dokumentácie, ovocné sady, krajinnoekologické prvky - Mgr. Dušan Krivošík

e-mail: dusan@prirodavzahrade.sk 

 

Spracovanie dokumentácie, návrhy a realizácie permakultúrnych zeleninárskych štruktúr, konzultácie v oblasti kompostovania, striedania plodín, osevných postupov a zúrodňovania pôdy - Mgr. Zuzana Pastorková

e-mail: zuzka@prirodavzahrade.sk

 

Návrhy technických a konštrukčných prvkov, terénne úpravy a výkopové práce - Jaroslav Martoň

e-mail: terenmajster@priekopnik.org

 

 

Prihlásenie