Duško

Vzdelanie:

* 2000-2004 SPŠ Stavebná

* 2004-2009 Environmentálna ekológia na UKF

Prax:

* Od roku 2010 realizácie a organizácia environmentálnych a permakultúrnych projektov (zakladanie jedlých lesov, zeleninových záhonov, stavba koreňovej čističky odpadových vôd, výroba drevených prvkov,...).

Pozície a kompetencie v tíme:

* Tvorba permakultúrneho dizajnu, štúdie, návrhy, poradenstvo a realizácie návrhov.

* Špecializácia na prírodné záhrady, jedlé lesy, ovocné dreviny, permakultúrne zeleninárstvo, zakladanie
rodových statkov, realizácia záhradných prvkov z dreva (vyvýšené záhony, lavičky, chodníky z polienok,
atď.).

 

Prihlásenie