Roman

Vzdelanie:

* 2004 – 2009 Environmentálna ekológia UKF v Nitre

Prax:

* Od roku 2010 realizácia okrasných a úžitkových záhrad, prírodné hospodárenie, ovocinárstvo

Pozície a kompetencie v tíme:

* mapovanie a záchrana starých krajových odrôd,

* množenie ovocných drevín

 

Prihlásenie