Príroda v záhrade

Kto sme
Vitajte na našej stránke.

Sme permakultúrny dizajnérsky tím, ktorého odborným garantom je Ing. Katarína Súkeníková. Každý člen pracuje samostatne, aj na tímovej báze, podľa špecializácie a náročnosti projektu. Poskytujeme služby spojené s krajinotvorbou a s navrhovaním záhrad, fariem, verejných priestorov . Špecializujeme sa na prírodné záhrady, ovocné sady, prvky vodného hospodárstva, produkčné plochy, ...

Venujeme sa odbornému poradenstvu, tvorbe štúdií a komplexných návrhov pozemkov ako aj čiastkovích návrhov (vetrolamy, slnečné pasce, trvalkové a bylinkové záhony, úžitkové plochy, balkóny, terasy, ekopedagogické plochy).

Príroda a permakultúra je to, čo nás inšpiruje a motivuje. Svojou prácou chceme prispieť k trvalo udržateľnému životu na zemi. Chceme krajine prinavrátiť jej prirodzenú funkciu a druhovú rozmanitosť, vytváraním prírodných biotopov a jedlých záhrad.

Prihlásenie