Naše služby

Zmapovanie súčasného stavu, Štúdie, Návrhy dizajnu a technických riešení

Vieme pre Vás vypracovať dizajnové štúdie a komplexné Návrhy súkromných i verejných pozemkov, ekopedagogických plôch na základe dôkladného zmapovania konkrétnych stanovištných podmienok (Terénny prieskum) a Vašich možností a predstáv.

Ceny štúdií, návrhov sa rôznia v závislosti od rozlohy pozemku, množstva a náročnosti požadovaných prvkov a času stráveného nad návrhom. Na predbežnej cene návrhu sa dohodneme pri konzultácii. (Zmluva o dielo)

Konzultácie:

Pri konzultácii odovzdávame zákazníkovi odborné informácie o navrhovaní, zakladaní a údržbe ekozáhrad, možnostiach ako spestriť a oživiť pozemok, aké zásahy by boli efektívne v záujme šetrenia a získavania energií. Poskytujeme aj konzultácie pri výbere pozemku pre Vaše možnosti a potreby. Taktiež Vám vieme poradiť pri čiastkových zásahoch či dosadbách na pozemku.

Prihlásenie