Katarínka

Vzdelanie:

* 2000-2005 SPU v Nitre - Záhradná a krajinná architektúra

* 2007 celoročný kurz permakultúrneho dizajnu

Prax:

* od r. 2005 tvorba návrhov verejnej a súkromnej zelene

* od r. 2009 tvorba permakultúrneho dizajnu, štúdií, návrhov - Špecializácia na prírodné záhrady, trvalkové a bylinné spoločenstvá,  realizácia záhonov, výsadby ovocných drevín

* Od roku 2010 realizácie a organizácia permakultúrnych projektov (zakladanie
prírodných záhrad, zeleninových záhonov a trvalkových záhonov, verejných priestorov).

* Umelecká a záhradná keramika

Pozície a kompetencie v tíme:

* vedenie ateliéru záhradnej architektúry a krajinotvorby

* odborný dozor nad spracovaním dokumentácie

* funkčné členenie pozemku, rastlinné spoločenstvá - konzultácie, štúdie, návrhy

 

Prihlásenie