Permakultúra

 

 

Základom Permakultúry je etický prístup ku krajine, pričom je zameraná na navrhovanie trvalo udržateľných ľudských sídiel, pestovateľských plôch, verejných priestranstiev a krajiny. Je založená na pozorovaní prírodných vzťahov, zákonitostí a kolobehov. Tieto poznatky následne využíva na navrhovanie vysoko efektívnych, druhovo rozmanitých, plodiacich plôch.

 

Permakultúrny dizajn má všestranné využitie. Navrhnúť sa dá prakticky na akomkoľvek pozemku od niekoľkých metrov² ako napríklad balkón, až po mnoho hektárové pozemky. V rôznych pôdnych a klimatických podmienkach kdekoľvek na Zemi.

 

Vytváranie permakultúrneho dizajnu v ekozáhradách je riadenie sukcesie smerom akým chceme my. Je to navrhovanie prírodných spoločenstiev s použitím užitočných rastlín a využívaním všetkých rastlinných poschodí (etáží) pre maximálny prínos. Cieľom permakulturý je trvalo udržateľné získavanie zdravej potravy, minimalizovanie ekologickej stopy, uzdravovanie rozrušenej krajiny.......... ale v neposlednom rade život v spolupráci s prírodou.

 

 

 

V rôznych častiach sveta sa používajú rôzne permakultúrne praktiky a postupy, vysádzajú sa rôzne druhy rastlín, ktoré poskytujú potravu pre ľudí aj živočíchov. Predovšetkým je nutné využiť a prispôsobiť sa konkrétnym stanovištným podmienkam a nevytvárať neprirodzené spoločenstvá. Vždy je výhodou využiť všetky podmienky, ktoré daný priestor (záhrada, pozemok) ponúka.