Zmapovanie súčasného stavu, Štúdie, Návrhy dizajnu a technických riešení

Vieme pre Vás vypracovať dizajnové štúdie a komplexné Návrhy súkromných i verejných pozemkov, ekopedagogických plôch na základe dôkladného zmapovania konkrétnych stanovištných podmienok (Terénny prieskum) a Vašich možností a predstáv.

 

Ceny štúdií, návrhov sa rôznia v závislosti od rozlohy pozemku, množstva a náročnosti požadovaných prvkov a času stráveného nad návrhom. Na predbežnej cene návrhu sa dohodneme pri konzultácii. (Zmluva o dielo)