Súčasný stav - Háj moudrosti - 2 ha


Súčasný stav - Háj moudrosti - 2 ha