Permakultúrne využitie sadu: Krajinnoekologické komplexy - Terénny prieskum


Permakultúrne využitie sadu: Krajinnoekologické komplexy - Terénny prieskum