Sukcesia

Je prirodzená snaha prírody o vývoj spoločenstiev živých organizmov na určitom stanovišti. Je to dynamický proces, príroda totiž zdokonaľuje svoju efektivitu vo všetkých smeroch a na akomkoľvek mieste. Sukcesii sa človek nevyhne, a svojou aktivitou a bojom proti nej sa bude neustále vracať do prvého štádia sukcesie a to sú jednoročné buriny. BU BU BU! Keď nechcete buriny, začnite mulčovať! Chemické prípravky určené pre ich vyhubenie nie sú vôbec zdravé ani pre Vás a už vôbec nie pre Vaše deti!


Prvé štádium sukcesie je snaha o zakrytie holej, rozrušenej pôdy. Konečným štádiom sukcesie (bez zásahov človeka) je LES.
 

 

Úvodná strana    Čo je ekozáhrada    Prvky a postupy     Galéria    Odkazy