Mulčovanie

V permakultúrnej záhrade je to veľmi dôležitá a veľmi prospešná technika po založení záhrady. Ide o nastieľanie organického materiálu na pôdu. Je to ďalší prirodzený proces odpozorovaný z prírody. Listy zo stromov na jeseň opadávajú, trvalky sa zazimovávajú a zhadzujú nepotrebné listy. Nikto ich nezhrabáva, neodváža na skládku odpadov ani nespaľuje. Tento prírodný mulč má takéto výhody:

 

  • chráni pôdu pred vysychaním
  • udržuje vlhkosť pôdy
  • zabraňuje rastu burín (prvé štádium sukcesie)
  • rozkladá sa na humus a tvorí novú pôdu, zúrodňuje pôdu
  • vytvára mikroklimatické podmienky vhodné pre život v pôde a korienky rastlín = microcosmos

 

tipy mulču: slama, seno, zvyšky rastlín, lístie, pokosená tráva (v tenkej vrstve), kôra ihličnanov (iba pre kyslomilné druhy), piliny, drevná štiepka, štrk, papier

 

Dreviny sa vysádzajú pred mulčovaním, trvalky je možné sadiť priamo do mulču. Mulč môžete vrstviť podľa rýchlosti prerastania silnejších burín. Mulč tiež môžete kombinovať s ďalšími organickými materiálmi a zvyškami, výsadbe tým len prospejete a pôdu obohatíte o živiny.

 

Prirodzeným mulčom v prírode sú samozrejme aj rastliny (tralky, bylinky, pôdopokryvné rastliny), ktoré pritieňujú pôdu a tým zabraňujú rýchlemu vysychaniu pôdy.
 

mulčovanie

 

Úvodná strana    Čo je ekozáhrada    Prvky a postupy     Galéria    Odkazy