Ekozáhrada

Čo je ekozáhrada

 

Ekozáhrada je životný priestor pre oddych, poznávanie prírody a tiež získavanie zdravých potravín v podobe ovocia, zeleniny, byliniek. Je založená v súlade s prírodou.


Ekozáhrada je „šitá na mieru“, na konkrétny priestor, klimatické podmienky, možnosti a predstavy využitia.


Ekozáhradný dizajn je navrhovaný pre maximálny úžitok pri čo najmenšej práci. Prírodné zákony totiž pracujú prirodzene, s radosťou a úplne ZDARMA. Takýto dizajn je trvalo udržateľný.


Do ekozáhrady majú zakázaný vstup chemikálie v akejkoľvek podobe (pesticídy, herbicídy, priemyselné hnojivá....). Príroda tu bola dávno pred týmito „vymoženosťami“ a darilo sa jej dobre, ba dokonca lepšie ako s nimi.


Ekozáhrada je dômyselne navrhnutá tak, aby sa všetky prvky navzájom podporovali a doplňovali, miesto toho, aby si konkurovali.

 

Ekozáhrada je inšpirovaná prírodou a permakultúrou.

 

Úvodná strana    Čo je ekozáhrada    Prvky a postupy     Odkazy